top of page

פסטיבל לפיסול "מדבר וים" 

 מאי 2015, העיר אילת

movi clipart.png

בין מדבר לים, התקבצו להם עשרה מופלאים מכל קצוות הארץ. משך שבועיים לוהטים חצבו, ביקעו, חתכו וליטשו בבשרה של האבן הפראית, עד שהפכה ליצירה מופתית אשר עתידה לפאר את העיר הדרומית על שפת ים סוף. אתם מוזמנים לצפות בנעשה...

תמונות מהפסטיבל

האומנים המשתתפים

DSCN1987.JPG

Shlkomo Katz

"Desert wind"

240x150x60

Lime stone, Sand stone

ישראל.jpg
DSCN2010.JPG

Hertzel Hadar

"You Are Here"

210x200x45

Lime stone, Eilat stone

ישראל.jpg

Hattem Auida

"Sunset"

200x200x50

Lime stone, Iron

ישראל.jpg
DSCN2002.JPG
IMG_20171217_161618.jpg

Jamal Hasan

"Synergy"

280x150x40

Lime stone

ישראל.jpg
DSCN2321.JPG

Yoel Shmukler

"Desert Bird"

200x250x4

Lime stone

ישראל.jpg
IMG_20171215_160347.jpg

Hkmat Hriss

"Movement And Nature"

150x220x40

Lime stone, granit

ישראל.jpg
DSCN1992.JPG

Yuval Lopan

"The Kiss"

200x150x50

Lime stone

ישראל.jpg
DSCN2042.JPG

Igor Brown

"Look At Me"

200x80x60

Lime stone

ישראל.jpg
DSCN2023.JPG

Dudu Mor

"Photosynthesis"

200x45x23

Lime stone

ישראל.jpg
DSCN2284.JPG

Hasan Hattar

"Embrrace"

200x100x30

Lime stone

ישראל.jpg
bottom of page