פסטיבל לפיסול מודיעין 

 נובמבר 2017, העיר מודיעין

תמונות מהפסטיבל

בחודש נובמבר2017 התקיים פסטיבל בינלאומי בטבורה של העיר. בפסטיבל לקחו חלק 7 אמנים מישראל ו-2 מחול- רומניה, .  וגיאורגיה.  נושא הפסטיבל היה חופשי והביא לידי ביטוי את מאווייהם של האמנים בצורה הטובה ביותר. במהלך הפסטיבל השתתפו תלמידי מגמות אמנות מבתי ספר שונים מחוץ לעיר. 

האומנים המשתתפים

Valeryan Jikia

"Dimona -from vision to reality"

320x150x120

Lime stone

Ana Maria Negara

"Flawer"

320x70x75

Lime stone

Aviva Berger

"Vin"

255x165x35

Lime stone

Tanya Preminger

"Man and nature"

220x65x30

Lime stone

Yuri Matzkin

"Nature"

200x160x30

Lime stone

Igor Brown

"Music"

280x110x40

Lime stone

Hamudi Mula

"Oasis"

380x150x33

Lime stone

Genya Gendelman

"Tower of hope"

280x110x90

Lime stone

Eti Giat Yermiaho

"Harp"

204x225x60

Lime stone, iron

ART-ARENA.png
  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

© 2019 כל הזכויות שמורות לפסלים מספרים