top of page

פסטיבל לפיסול מודיעין 

 נובמבר 2017, העיר מודיעין

תמונות מהפסטיבל

בחודש נובמבר2017 התקיים פסטיבל בינלאומי בטבורה של העיר. בפסטיבל לקחו חלק 7 אמנים מישראל ו-2 מחול- רומניה, .  וגיאורגיה.  נושא הפסטיבל היה חופשי והביא לידי ביטוי את מאווייהם של האמנים בצורה הטובה ביותר. במהלך הפסטיבל השתתפו תלמידי מגמות אמנות מבתי ספר שונים מחוץ לעיר. 

האומנים המשתתפים

IMG-20171225-WA0012.jpg

Valeryan Jikia

"Dimona -from vision to reality"

320x150x120

Lime stone

גיאורגיה.jpg
IMG-20171225-WA0003.jpg

Ana Maria Negara

"Flawer"

320x70x75

Lime stone

דגל רומניה.jpg

Aviva Berger

"Vin"

255x165x35

Lime stone

ישראל.jpg
IMG_20171211_123135.jpg
IMG_20171217_161618.jpg

Tanya Preminger

"Man and nature"

220x65x30

Lime stone

ישראל.jpg
IMG-20180117-WA0009.jpg

Yuri Matzkin

"Nature"

200x160x30

Lime stone

ישראל.jpg
DSCN2042.JPG

Igor Brown

"Music"

280x110x40

Lime stone

ישראל.jpg
IMG_20171217_161629.jpg

Hamudi Mula

"Oasis"

380x150x33

Lime stone

ישראל.jpg
IMG_20170320_081057.jpg

Genya Gendelman

"Tower of hope"

280x110x90

Lime stone

ישראל.jpg
IMG_20180903_114422.jpg

Eti Giat Yermiaho

"Harp"

204x225x60

Lime stone, iron

ישראל.jpg
bottom of page