המאה ה21. לעתים קרובות זיכרון הדמויות המוגדרות על ידי המראה החיצוני הוא תוצאה של הצריכה העירונית המודרנית. הוא משקף את חיי היום-יום, המיוצגים על ידי המסה- מפעלים, חנויות כלבו,  אמצעי תקשורת, מדיה ועוד. פסלים אלה לא יכלו להשתחרר מן הפופ ארט, תוצר של התרבות הציבורית העירונית. 

הדמויות של האמן מתחילות בתצפית הפשוטה והמקרית כמו במצב צורות דמויות אלה, הנראות פשוטות במבט אחד, מסמלות את החיים בערים המודרניות ומפרסמות את האמצעים לצורכי דימויים.

האמן משתמש בפסליו בשילוב מעניין בין נירוסטה לאבן. בחלק מפסליו מותקנים אמצעי תאורה.

להורדת קטלוג
Play-Her
Play-Her

200*120*70 cm

Play-Her
Play-Her

180*200*50 cm

Pet
Pet

110*110*160 cm

Play-Her
Play-Her

200*120*70 cm

1/10
Seating Area
Seating Area

210*220*80 cm

Play-Wind her
Play-Wind her

260*230*450 cm

Play-Wind Her
Play-Wind Her

170*68*245 cm

Seating Area
Seating Area

210*220*80 cm

1/4
Space-Expansion
Space-Expansion

500x350x250cm. stainless steel.granite.led

Space-Expansion
Space-Expansion

500x350x250cm. stainless steel.granite.led

Space-Expansion
Space-Expansion

work process

Space-Expansion
Space-Expansion

500x350x250cm. stainless steel.granite.led

1/7
Space eye

Space eye

1100x1100x1300mm

Space eye

Space eye

1100x1100x1300mm

Space eye

Space eye

1100x1100x1300mm

Space eye

Space eye

1100x1100x1300mm

Integrated space

Integrated space

Integrated space

Integrated space

Integrated space

Integrated space

Space eye

Space eye

Stainless Steel. Marble

Space eye

Space eye

Stainless Steel. Marble

Space eye

Space eye

Stainless Steel. Marble

Space eye

Space eye

Stainless Steel. Marble

ART-ARENA.png