top of page

כיכר המשחררים

כיכר המשחררים הינו פרויקט בשיתוף עיריית רמלה להנצחת האישים המרכזיים המעורבים בשחרור העיר ונצורים בהיסטוריה המקומית. הפסלים מהווים חלק מפרויקט אדריכלי וביצוע מתיחת פנים לגן הזיכרון העירוני. מטרתו של המתחם- ליצור סמן היסטורי אשר מנציח את ההיסטוריה של העיר בקום המדינה, ומספר לדורות הבאים את המבצע לשחרור העיר וסביבותיה, וזאת באמצעות האישים המונצחים בפסלים- אשר באים להוות מודל לחיקוי עבור בני נוער ותושבי העיר. 

הדמויות פוסלו בסגנון פיגורטיבי- קלאסי בקנה מידה כפול מגודל טבעי, דבר המקנה להם גוון מונומנטלי.

2012, רמלה

250x50x50 ס"מ

אבן חברון.

פיסול בסגנון ריאליסטי.

:האמנים המשתתפים
שלמה כץ
יורי מצקין
איגור בראון
לודמילה וולושנקו

אוצר ומנחה הפרוייקט- שלמה כץ

bottom of page