top of page

אנדרטה לזכר נספי אסון הבונים

אנדרטה לזכר נספי אסון הבונים מוצבת לזכרם של 19 תלמידי ז'  12 מביה"ס ברנר בעיר פתח תקווה, מורתם והאם המלווה. , וממוקמת בנקודה ממנה יצאו לטיול ממנו לא שבו.

האנדרטה, בעיצוב נציגי המשפחות השכולות, מורכבת משתי פלטות של אבן אשר מקבילות אחת לשנייה ומנוגדות בצורתן הגאומטרית .

אפריל 2017, העיר פתח תקווה

260x180x90 ס"מ

אבן חברון

חזית- כיתוב על בסיס אותיות מתכת

עורף- התזת חול ומילוא עופרת

bottom of page