top of page

כיכר חטופי תימן

פסל פיגורטיבי קלאסי  , לבקשת עיריית פתח תקווה ובהכוונה לבצע יצירה בהשראת 'סטיקר' / סמל מאבק המשפחות שיקיריהן נחטפו. הפסל מספר את סיפור חטיפת הילדים תחת ידיו של הממסד , כאשר רואים את הילד הרך נקטף מזרועות אמו אל עבר אחיזתה הוולגרית של אחות בית היולדות. 

פתח תקווה 2023

320x2000x100 ס"מ

אבן גיר "עצמון".

פיסול בסגנון פיגורטיבי.

שם האמן: קיריל גרקוב

bottom of page