top of page

מגדל המים

פסל בהשראת סמליל העיר מגדל העמק. מגדל המים ההיסטורי של העיר , אשר מופיע גם בסמליל העירייה, מעוצב בתצורת פסל אינטרקטיבי מאבן ומתכת.

הפסל מדמה את מגדל המים , ובתוכו משולבות טיפות נירוסטה בשתי וריאציות, המתוכננות כך שיוכלו לגעת אחת בשנייה ולייצר צליל כאשר נושבת הרוח.

הפסל מוצב בקרן הרוחב המרכזי בעיר , לצד מזרקת מים ומבנה העירייה החדש.

מגדל העמק 2022

גובה- 600 ס"מ

אבן עצמון בשילוב נירוסטה.

שם האמן: בהדיר צ'ולאק

bottom of page