top of page

כיכר הטבעות

פסל חוצות בפארק התעשיות קיסריה- שתי טבעות הקשורות זו בזו ומלופפות סביב עצמן. פסל זה בא לשקף את הקשרים והחיבורים המתקיימים במעגלי העבודה בסביבת היי טק זו. הפסל עשוי נירוסטה מלוטשת אשר יוצרת מראה לסביבה בה הפסל נמצא ובכך משתקף הנוף המקיף אותו.

2023, פארק תעשיות קיסריה

250x350x180 ס"מ

נירוסטה 316 מלוטשת

ARTARENA TEAM

bottom of page