top of page

פסטיבל פיסול קריית ארבע חברון 

אוגוסט 2020, קריית ארבע חברון

בחודש אוגוסט 2020 התקיים פסטיבל לאומי לפיסול בקריית ארבע חברון. הפסטיבל, בחסות המשרד לירושלים ומורשת, אירח 10 אמנים ישראלים אשר אשר פיסלו 9 פסלי חוצות ועבודת פסיפס אחת  בדרך העולה מקריית ארבע ועד למערת המכפלה. דרך אותה עושים כ-800 אלף תיירים מדי שנה. כלל היצירות התהוו ברוח המקום, ההיסטוריה והמורשת היהודית, והמאפיינים הייחודיים לחברון.

movi clipart.png

תמונות מהפסטיבל

האומנים המשתתפים

גפן- אחד משבעת המינים. גתות רבות המשויכות לתקופת המקרא נמצאו בחברון וקרבתה ומלמדים אותנו על הפקת היין במקום בעת ההיא. גם בימים אלו מתקיימת תעשייה זו בחסות מזג האוויר האופייני למקום.

7_edited.jpg

Tanya Preminger

גפן

300x70x50

Lime stone

ישראל.jpg

נבל המדמה את כינור דוד- המוזכר פעמים רבות במקרא. העיר חברון הלא היא ביתו של המלך דוד ובירת הממלכה כשבע שנים בטרם קבע את משכנו בירושלים.

6.jpeg

Jamal Hasan

נבל

320x150x70

Limestone & steel

ישראל.jpg

פסל המשלב טלית וכנף מלאך על פי מוטיבים המשויכים ליהדות ולחברון

0.jpeg

Yoel Shmukler

טלית מכונפת

300x130x40

Limestone

ישראל.jpg

פסל המורכב משני אלמנטים של יעלים וממחישות את רוח התקופה המקראית.

8.jpeg

Egor Brown

יעלים

225x220x160

Limestone

ישראל.jpg

פסל המורכב משלושה אלמנטים של כבשים וממחישות את רוח התקופה המקראית.

3.jpeg

Amal Sarhan

מרעה

שלושה אלמנטים

Limestone

ישראל.jpg

פסל המוצב בכניסה הראשית לקריית ארבע- בעל כיתוב חדשני נוטה לגרפיטי עם קוטביות  לחומר (אבן גלילית) .

IMG_1454.JPG

Yuri Matzkin

קריית ארבע חברון

460x40x70

Limestone

ישראל.jpg

פסל המרגלים- אשר תרו את הארץ ועברו דרך חברון בטרם כניסתו של עם ישראל לארץ המובטחת, בעוד עם ישראל ממתין למוצא פיהם במדבר סיני.

IMG_20171215_160347.jpg

Performad by Hikmat Hriss

DSC03882.jpg

Designed by Shlomo Katz

המרגלים

200x280x40

Limestone

ישראל.jpg

כינור דוד

IMG_20171217_161629.jpg

Hamudi Mula

כינור דוד

270x115x40

Limestone & Granit

ישראל.jpg

פסל עם אלמנטים של תבליט מדורג- משחק בין דו לתלת ממד. לקוח ממטבע שהוטבע ע"י מדינת ישראל עבור חברון, ומסמל את העבר וההווה של העיר- הישן והחדש, עם מערת המכפלה במרכזו של המטבע. אתר השזור במורשת העם היהודי וסמל בעל חשיבות ורלוונטיות לכלל התקופות.

עמנואל פורטרט.jpg

Performad by Emanuel Petrosian

DSC03882.jpg

מאז ועד עולם

180x130x130

Lime stone

ישראל.jpg

Designed by Shlomo Katz

העתק פסיפס שנמצא בחפירות ארכיאולוגיות בשנת 1965 בבית כנסת בעזה. מתוארך לשנת 508 לספירה.

מצורף קישור:

IMG_20171215_160347.jpg

Hikmat Hriss

כינור דוד

8 sqr mr

mosaic

ישראל.jpg
bottom of page